امروزه وسایلی مانند تلفن همراه و تبلت به عنــوان يكی از مظاهر فناوری ارتباطی نوين، در زندگی فردی و اجتماعی انســان جايــگاه قدرتمندی پیدا کرده‌اند.

امروزه وسایلی مانند تلفن همراه و تبلت به عنــوان يكی از مظاهر فناوری ارتباطی نوين، در زندگی فردی و اجتماعی انســان جايــگاه قدرتمندی پیدا کرده‌اند.

استفاده افراطی از گوشی های هوشمند باعث شده است که سلامت کودکان به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.