یکی دیگر از وظایف مدیران برقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع است

یکی دیگر از وظایف مدیران برقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع است

هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل  وپیشبرد  امر آموزش  ویادگیری است که برای رسیدن  به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.