با استفاده از تکنولوژی، مفهوم آموزش به منظور پیشرفت هم دانش آموزان و هم معلمان، دستخوش تغییر می شود.

با استفاده از تکنولوژی، مفهوم آموزش به منظور پیشرفت هم دانش آموزان و هم معلمان، دستخوش تغییر می شود.

تکنولوژی آموزشی دارای فواید بسیاری در زمینه ی آموزش می باشد و تاثیر سازنده ای بر آن داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.