تکنولوژی این امکان را فراهم کرده که فایل های بزرگ نیز در سازمان ها قابل ارسال و دریافت باشند

تکنولوژی این امکان را فراهم کرده که فایل های بزرگ نیز در سازمان ها قابل ارسال و دریافت باشند

از طریق برنامه ریزی اتوماتیک می توان به افزایش عملکرد کارمندان کمک کرد زیرا این مورد نه تنها راهکاری جهت مدیریت نیروی کار می باشد بلکه حجم کاری که می بایست تا زمان مشخصی به پایان برسد را نیز به نمایش می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.