یک شهر وقتی هوشمند می‌شود که زیرساخت مناسب، ارتباطات قوی و مناسب، استقلال در امور، قدرت یادگیری، توانایی در بهسازی و تعمیر شهر و قدرت عمل داشته باشد.

یک شهر وقتی هوشمند می‌شود که زیرساخت مناسب، ارتباطات قوی و مناسب، استقلال در امور، قدرت یادگیری، توانایی در بهسازی و تعمیر شهر و قدرت عمل داشته باشد.

داده‌های شهری واقعی را می توان با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری، زیرساختار سرور و زیرساخت شبکه جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.