سازمانهای هوشمند تبادل اطلاعات را در سطوح مختلف سازمانی جاری می سازند.

سازمانهای هوشمند تبادل اطلاعات را در سطوح مختلف سازمانی جاری می سازند.

سازمان های هوشمند ادراک خویش را از محیط درون و بیرون سازمان مورد ارزیابی واقعی قرارمی دهند و در راستای ارتقای آن برنامه ریزی و اقدام می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.