برای روشن شدن هدفمان با خودمان نیازی به انجام کارهای سخت و پیچیده ایی نیست

برای روشن شدن هدفمان با خودمان نیازی به انجام کارهای سخت و پیچیده ایی نیست

از نظر برخی از افراد ،تصور کردن رویا و هدف را کاری نامناسب و نامطلوب می دانند.اما با این وجود،تصور کردن رویاها و اهدافمان می توانند ما را به هدفمان وابسته تر نماید که نتیجه آن رسیدن به هدف می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.