عموما بیشتر برنامه‌های مدیریتی برای تقویت مهارت‌های شناختی و رفتاری مدیران است

عموما بیشتر برنامه‌های مدیریتی برای تقویت مهارت‌های شناختی و رفتاری مدیران است

برای رها کردن انرژی و استعداد، مدیران نیاز به اقدامات بزرگی دارند، این اقدامات فقط به معنی آگاهی و انتقال فکر بهتر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.