شناخت و آگاهی از عملکرد رفتاری فرزند خود

شناخت و آگاهی از عملکرد رفتاری فرزند خود

مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی می باشد که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.