سامانه آران برای سهولت کار آموزشگاه ها و موسسات فرهنگی است و موجب سرعت بخشیدن و آسانتر شدن و رسیدگی به تمام امور موسسات گردیده است.

سامانه آران برای سهولت کار آموزشگاه ها و موسسات فرهنگی است و موجب سرعت بخشیدن و آسانتر شدن و رسیدگی به تمام امور موسسات گردیده است.

سامانه هوشمند مدیریت موسسات آموزشی و ورزشی یک سیستم مدیریت آموزش برای مدیران است و در عین حال یک سیستم یادگیری برای دانش پذیران هم هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.