رهبران اجرایی اثربخش، نیاز به قدرت برای کنترل منابع دارند.

رهبران اجرایی اثربخش، نیاز به قدرت برای کنترل منابع دارند.

مدیرانی که از موهبت رهبری نیز برخوردار هستند، از پیشرفت، کسب موفقیت به خاطر اِتمام یک کار و تحقق یک هدف، شاد و مسرور می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.