مهارت‌‌های ارتباطی در واقع شناخت احساسات فردی و توجه به آن‌هاست

مهارت‌‌های ارتباطی در واقع شناخت احساسات فردی و توجه به آن‌هاست

بخش اعظمی از رابطه تحت تاثیر زبان بدن قرار دارد و این توانایی یکی از مهارت های ارتباطی مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.