زندگیها غرق در تکنولوژی است کمتر کشوری است که تجربه‌ای در زمینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور خود نداشته باشد.

زندگیها غرق در تکنولوژی است کمتر کشوری است که تجربه‌ای در زمینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور خود نداشته باشد.

از مهمترین دستاوردهای فناوری تاثیر آن در فرهنگ و زبان ملتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.