هوشمند سازی، واژه ای که چند سالی بیشتر از عمر او در ارتباط با زندگی نمی گذرد.

هوشمند سازی، واژه ای که چند سالی بیشتر از عمر او در ارتباط با زندگی نمی گذرد.

در جامعه امروزه یا عصر فناوری و اطلاعات هم به راحتی می توان به این نتیجه رسید که هوشمند کردن بسیاری از فعالیت ها مساوی است با استفاده از برنامه ها و روش هایی که مبتنی بر ابزارهای فناوری و اطلاعات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.