شاید معیارهای ما از مدیر موفق متفاوت باشد.

شاید معیارهای ما از مدیر موفق متفاوت باشد.

برای طول سال کاری خود، تقویم زمانی و جدول زمان بندی شده کارها را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.