یکی از ویژگی های یک محله خوب تعداد فعالیت ها و نمایشگاه ها موجود در آن محله است.

یکی از ویژگی های یک محله خوب تعداد فعالیت ها و نمایشگاه ها موجود در آن محله است.

وجود یک پارکینگ دوچرخه، هرقدرساده، باعث می شود شما و اهالی برای جابه جایی های کم مسافت از دوچرخه استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.