نرم افزار مدیریت آموزشگاه باعث تداوم روند یادگیری، آموزش و اطلاع رسانی در خارج از محیط آموزشگاه می شوند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه باعث تداوم روند یادگیری، آموزش و اطلاع رسانی در خارج از محیط آموزشگاه می شوند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه یک برنامه رایانه ای است که برای مدیریت تمام قسمت های اجرایی، آموزشی و مالی آموزشگاه طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.