91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

جزئیات وبلاگ

خصوصیات سازمان های هوشمند

آینده را سازمان ها و شرکت های هوشمند اداره می کنند.کلید بهبود، تغییر تفکر مدیران است و شرط اساسی ایجاد سازمانهای هوشمند،داشتن مدیران هوشمند است.

یکی از وظایف مدیران هوشمند جذب صحیح و شایسته ی منابع هوشمند است.مدیران ،کارکنانی شایسته( از نظر توان ، ذات و جوهره) استخدام می کنند و سپس در آموزش مناسب آنان با سرمایه گذاری ، سعی در تجهیز لشکری آماده خواهند داشت.

خصوصیات سازمان های هوشمند

مدیران هوشمند با کمک مشاوران و متخصصان استعدادیابی و توسعه شغلی ، انسان های هوشمند را متناسب با شغل مربوطه استخدام می کنندو با سرمایه گذاری روی آنها سازمان های  هوشمند ایجاد می شودکه دارای خصوصیات و ویژگی های زیر هستند:

سازمان های هوشمند ادراک خویش را از محیط درون و بیرون سازمان مورد ارزیابی واقعی قرارمی دهند و در راستای ارتقای ان برنامه ریزی و اقدام می کنند.

سازمان های هوشمند به حافظه سازمانی اهمیت می دهند و با ثبت و ظبط اطلاعات و طبقه بندی آنها به سمت ارتقای دانایی سازمان حرکت می کنند. آنها برای تبدیل اطلاعات فردی که در ذهن افراد است به حافظه ی سازمانی کمک می کنند.

سازمان های هوشمند یادگیری بالایی دارند. آنها آموزش می بینند، آنها برای آموزش سرمایه گذاری می کنندو مهم تر آنکه آموزش را به یادگیری و مهارت تبدیل می کنند و در عمل بکار می گیرند،آنها برای آموزش جمعی اهمیت زیادی قائل هستند.

سازمان های هوشمند تبادل اطلاعات را در سطوح مختلف سازمانی جاری می سازند.

سازمان های هوشمند اهل استدلال و منطق هستند. به راحتی چیزی را نمی پذیرند و به راحتی موضوع و اصل علمی را رد نمی کنند.آنها به قواعد تصمیم گیری درست پایبند هستند.آنها با خطرات و تهدیدات برخورد منطقی می کنند.

کارکنان سازمان های هوشمند ، درک کرده اند که کسب و کارشان نیز مانند زندگی یک سری تصمیم گیری است. انها به تصمیم گیری با کیفیت بالا در سازمان بها می دهند.

سازمان های هوشمند آنچه را که موجب هوشمندی سازمان می شود مشخص کرده و تقویت می کنند.آنها تلاش دارند تا به فرصت ها پاسخ مناسب دهند و فرصت یاب باشند.

سازمان های هوشمند می دانند که همه چیز در حال تغییر است. پس ساختارها و فرایندهای خودشان را نیز برای ارتقاء هوشمندی سازمان توسعه می دهند.

سازمان های هوشمند می دانند که هوشمندی پیوسته ، لازمه ی مزیت در دنیای رقابتی و پر چالش عصر امروز و آینده است.پس با بینش در حفظ ارتقای آن می کوشند.

سازمان های هوشمند در مقاطع زمانی مشخص استراتژیشان را مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهند.آنها همان اندازه که به برنامه ریزی استراتژیک اهمیت می دهند ، تفکر استراتژیک را نیز به آن می افزایند و بصیرت خودشان را از دنیای رقابتی هر لحظه و مداوم افزایش می دهند.

سازمان های هوشمند ، به صورت مستمر با زیر نظر گرفتن و رصد کردن رقبا ، افزون بر کسب اطلاعات از رفتارهای فعلی رقبا ، می کوشند قابلیت ها و رفتارهای آینده آنها را پیش بینی کرده و سناریوسازی کنند.

سازمان های هوشمند ، تاثیر عملیات جاری خودشان را بر مشتریان و سایر شرکای تجاری نظیر تامین کنندگان و واسطه ها مورد ارزیابی قرار می دهند و در صورت لزوم آن را بازنگری می کنند.

برای هوشمند شدن کسب و کار خود با ما تماس بگیرید.

02165241084

ایجاد کامنت