سامانه مدیریت آتش نشانی ۱۲۵

WhatsApp Image 2021-12-14 at 1.14.35 PM

شرح خدمات نرم افزار سامانه مدیریت امور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ۱۲۵

 1. تولید شده با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا
 2. دارای نسخه های وب و موبایل
 3. داشبوردهای تحلیلی و آماری، مدیریتی
 4. ثبت و مدیریت انواع تماس
 5. ثبت و مدیریت انواع عملیات
 6. دریافت مکان دقیق حادثه از تلفن تماس گیرنده
 7. ذخیره فایل تماس صوتی در اطلاعات تماس
 8. مدیریت آتش نشانان و شیفت کاری، جایگاه سازمانی، ایستگاه محل خدمت و خودرو و تجهیزات در اختیار
 9. مدیریت ایستگاه ها و تجهیزات و خودرو و کارکنان هر ایستگاه
 10. مدیریت تقویم کاری آتش نشانی
 11. ماژول پیشگیری (مدیریت اطلاعات بازدیدهای فنی و ایمنی از ساختمان های شهر)
 12. تکمیل اطلاعات عملیات توسط عوامل اجرایی عملیات بوسیله برنامه نسخه گوشی همراه
 13. فراهم سازی بستر دورکاری برای کارکنان اداری

مشخصات فنی نرم افزار سامانه مدیریت امور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ۱۲۵

 1. Development Methodology: Agile
 2. Development Pattern: MVC
 3. Programming Language: Microsoft C#
 4. UI: Bootstrap, JQuery
 5. Data Base Engine: Microsoft SQL Server 2019
 6. Report Engine: Stimulsoft Reporting Tools

سامانه مدیریت آتش نشانی چیست؟