سامانه هوشمند مدیریت فناوری اطلاعات

تاثیر تکنولوژی بر عملکرد کارمندان و محیط کاری

سامانه هوشمند مدیریت فناوری اطلاعات چیست؟

ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس یکی از مهمترین و شاخص ترین فرصتهایی است که نصیب نماینده می شود و فرصتی طلایی است که از بدو شروع بکار تا آخرین روزهای اتمام دوره نمایندگی بعنوان برگ برنده و ابزار کار حیاتی در اختیار نماینده می باشد.

سامانه ارتباط مردمی نمایندگان مجلس، تنها و بهترین راه برای انعکاس اخبار خود و یا ارایه کننده عملکرد نماینده می باشد و به عنوان منبع و مرجع تاثیرگذار که می تواند سهم بسزایی در توسعه، رفع مشکلات و معضلات مناطق انتخابیه داشته باشد و در تصمیم گیری‌ها و مداخلات بهنگام نمایندگان نقش بسزایی ارائه نماید.