در مدارس هوشمند والدین دانش آموزان نیز می توانند با یک آموزش ساده به سیستم ارزشیابی مدرسه متصل شده و به این وسیله از وضعیت و روند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند.

در مدارس هوشمند والدین دانش آموزان نیز می توانند با یک آموزش ساده به سیستم ارزشیابی مدرسه متصل شده و به این وسیله از وضعیت و روند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند.

در مدارس هوشند ارزشیابی برمحور یادگیری است نه محصول و نتیجه کار، به نحوی که دانش آموزان و آموزگاران را، در یک فرایند درگیر نموده و نتیجه ارزشیابی بر محور کیفیت و کاربرد آن بر روی دانش آموزان، قرارمی گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.