تأثیرات هوش مصنوعی

آیا شما با توسعه هوش مصنوعی (AI) شغل خود را از دست می‌دهید؟
خبرها و رویدادها

آیا شما با توسعه هوش مصنوعی (AI) شغل خود را از دست می‌دهید؟

رایانه ای شدن زندگی انسان‌ها سرآغاز پایان همه روش‌های سنتی و دستگاه‌های غیر خودکاراست. از زمان تکامل رایانه ها و معرفی اتوماسیون، زندگی انسان ها دستخوش تغییرات اساسی شده است. با توجه به اینکه پیشرفت های تکنولوژ...