91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

توانایی برای حل مشکل

مدیران اثربخش چه ویژگی‌هایی دارند؟

انگیزه‌ی قدرت[۱]: رهبران اجرایی اثربخش، نیاز به قدرت برای کنترل منابع دارند. رهبرانی که انگیزۀ قدرت در آنان قوی است، معمولاً از سه ویژگی شاخص دیگر نیز برخوردارند، یعنی؛ (۱) قدرت خود را با توانمندی، شور و حرارت قابل توجه در گروه اِعمال می‌کنند؛ (۲) زمان زیادی را برای تفکر دربارۀ شیوه‌های تغییر رفتار و فکر دیگران، صرف می‌کنند […]
ادامه مطلب