91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

درباره نابو

درباره نابو

معرفی سامانه هوشمند نابو در دوره ی ابتدایی پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد و متولیان امر آموزش در این خصوص برنامه ریزی های مختلفی ازجمله: جلسات ماهانه آموزگاران با اولیاء، برنامه زمانی دیدار با اولیاء، دفترچه های ارتباط با خانه، تماس های تلفنی و … را در برنامه […]
ادامه مطلب