91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

سیستم‌های نرم‌افزاری

خدمات شهری هوشمند

عبارت “شهر هوشمند” برای چندین سال توسط تعدادی از شرکت‌های فن‌آوری مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان برنامه‌های کاربری (اپلیکیشن) برای یکپارچگی عملکرد زیرساخت‌های شهری و خدمات شهری هوشمند مانند ساختمان‌ها، حمل و نقل، توزیع برق و آب و امنیت عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. توصیف یک شهر هوشمند داده‌های شهری واقعی […]
ادامه مطلب