91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

صادق باشید

مهم‌ترین مهارت‌‌‌ های ارتباطی که برای موفقیت شغلی نیاز دارید2

قضاوت صحیح قضاوت صحیح یکی از مهارت های ارتباطی است. برای کسب این مهارت باید به دقت اطرافیان و جهان پیرامون خود را ببینیم و بشنویم. قضاوت صحیح در انتخاب دوست مناسب به ما کمک می‌کند و واکنش‌ها و تصمیمات ما به آن وابسته است. مهارت مذاکره وقتی به شناخت کافی از مخاطب خود دست […]
ادامه مطلب