91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

فرهنگ چیست ؟

تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ

از دوران های گذشته همواره عامل های بسیاری موجب تغییر فرهنگ انسان شده اند عواملی چون حمله ی بیگانگان ، بر سر کار آمدن دولت یا پادشاهی جدید، تحمیل یک فرهنگ بر یک اجتماع ، ظهور پدیده ای نو در جامعه و …. عاملی که امروز بیشترین تأثیر را بر فرهنگ جامعه دارد تکنولوژی است. […]
ادامه مطلب