قرار دادن پارکینگ دوچرخه

چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب2
خبرها و رویدادها

چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب ۲

قرار دادن پارکینگ دوچرخه وجود یک پارکینگ دوچرخه، هرقدرساده، باعث می شود شما و اهالی برای جابه جایی های کم مسافت از دوچرخه استفاده کنید. این عمل علاوه بر این که سلامتی شما را بهبود می بخشد، باعث می شود ماشین های...