91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

مدیریت مشارکتی چیست؟

مدیریت مشارکتی چیست؟

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند […]
ادامه مطلب