91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

سامانه آتش نشانی 125

سامانه مدیریت آتش نشانی 125

سامانه مدیریت آتش نشانی چیست ؟

سامانه آتشنشانی
شرح خدمات نرم افزار سامانه مدیریت امور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 125

         1- تولیدشده با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا

2- دارای نسخه های وب و موبایل

3- داشبورد های تحلیلی و آماری  , مدیریتی

4- ثبت نام و مدیریت انواع تماس

5- و مدیریت انواع عملیات

6- دریافت مکان دقیق حادثه از تلفن تماس گیرنده-

7- ذخیره فایل تماس صوتی در اطلاعات تماس

8- مدیریت آتش نشانان و شیفت کاری , جایگاه سازمانی , ایستگاه محل خدمت و خودرو تجهیزات در اختیار

9- مدیریت ایستگاه ها و تجهیزات و خودرو و کارکنان هر ایستگاه

10- مدیریت تقویم کاری آتش نشانی

11- ماژول پیشگیری ( مدیریت اطلاعات بازدید های فنی و ایمنی از ساختمان های شهر )

12- تکمیل اطلاعات عملیات توسط عوامل اجرایی عملیات بوسیله برنامه نسخه گوشی همراه

13- فراهم سازی بستر دورکاری برای کارکنان ادرای

مشخصات فنی نرم افزار سامانه مدیریت امور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 125

Development Methodology: Agile

Development Pattern: MVC

Programming Language: Microsoft C#

UI: Bootstrap, JQuery

Data Base Engine: Microsoft SQL Server 2019

Report Engine: Stimulsoft Reporting Tools