داستان های موفقیت

چگونه در کار خود پیشرفت کنیم؟
خبرها و رویدادها داستان های موفقیت

چگونه در کار خود پیشرفت کنیم؟

بالا رفتن از نردبان ترقی و پیشرفت شغلی نیازمند سخت کوشی، وقت شناسی و کمی خوش شانسی است. خیلی خوب می‌شد اگر مدرک دانشگاهی، مهارت های شغلی و بازده کاری به طور خارق العاده ای درهای آرزوهایتان را به رویتان باز می ک...

256
خبرها و رویدادها داستان های موفقیت

نابو اولین و برترین سامانه هوشمند مدیریت مدرسه

معرفی نرم افزار در دوره ی ابتدایی پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد و متولیان امر آموزش در این خصوص برنامه ریزی های مختلفی ازجمله: جلسات ماهانه آموزگاران با اولیاء، برنامه زمانی د...