وبلاگ

بررسی دنیای مدیریت فناوری اطلاعات.

Illustration of business target icon
خبرها و رویدادها

نابو

نابو سامانه هوشمند مدیریت مدرسه تحولات علمی در سال های اخیر به خصوص در زمینه فناوری اطلاعات لزوم تجدید نظر در امر شیوه های سنتی آموزش را صد چندان نموده است تا بتوان از این طریق همگام با تحولات علمی و اطلاعات هز...

اتوبوس+هوشمند+وای+فای
خبرها و رویدادها

سامانه شهروندی

2478797
خبرها و رویدادها

سامانه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

256
خبرها و رویدادها داستان های موفقیت

نابو اولین و برترین سامانه هوشمند مدیریت مدرسه

معرفی نرم افزار در دوره ی ابتدایی پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد و متولیان امر آموزش در این خصوص برنامه ریزی های مختلفی ازجمله: جلسات ماهانه آموزگاران با اولیاء، برنامه زمانی د...