همکاران ما

شرکت پرتو نو اندیشان آران تیم کاری بسیار بسیار حرفه ای، کوشا و پر تلاش است که تک تک این اعضا در پیش برد اهداف شرکت سهیم بوده اند.
حسن اسکندری

حسن اسکندری

مدیر IT
مهدی طاهری

مهدی طاهری

مدیر فنی شرکت
محسن اسکندری

محسن اسکندری

کارشناس پژوهش
محسن خلاصه شعار

محسن خلاصه شعار

رئیس هیئت مدیره شرکت
احمد اسکندری

احمد اسکندری

مدیر عامل شرکت
هادی اسکندری

هادی اسکندری

مدیر فروش
نگین بابایی

نگین بابایی

کارشناس تست نرم افزار
ندا شبانی

ندا شبانی

پشتیبان نرم افزار
سپیده سیامردی

سپیده سیامردی

پشتیبان نرم افزار
هانیه شبانی

هانیه شبانی

پشتیبان نرم افزار