آموزش و پرورش

نرم افزار هوشمند مدیریت مدرسه
خبرها و رویدادها

نرم افزار هوشمند مدیریت مدرسه

مقدمه همگامی روش های سنتی آموزش و پرورش با دنیای واقعی و در نتیجه کارآمدی آن، برای تربیت نیروی انسانی موثر در فرایند توسعه، به طور فزاینده ایی رو به کاهش است. گسترش ارتباطات و فناوری ها که بسیاری از جنبه های زن...

تكنولوژی آموزشی چیست؟
خبرها و رویدادها

تكنولوژی آموزشی چیست؟

مفهوم تکنولوژی در واژه‌شناسی آموزش و پرورش در تعریف عبارت تکنولوژی/Technology آمده است: ترکیبی از دانش، تجهیزات، روش‌ها، فنون و مهارت‌های ویژه نیروی انسانی که برای تبدیل منابع و ورودی‌ها به خروجی‌ها، استفاده می...