اطلاعات چیست؟

تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه ای1
خبرها و رویدادها

تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه ای۱

فناوری نوین ارتباطی مقدمه ارتباط قبل از اینکه نیازی اجتماعی داشته باشد، نیازی زیستی و طبیعی است، چرا که اولین گام و مرحله ارتباط درونی است و از خود شروع می­شود، انسان ابتدا با خود ارتباط برقرار می­کند و سپس چون...