91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

اهمیت اپلیکیش ها در سیستم آموزش و پرورش

  • صفحه اصلی
  • برچسب: اهمیت اپلیکیش ها در سیستم آموزش و پرورش

نرم افزار هوشمند مدیریت مدرسه

مقدمه همگامی روش های سنتی آموزش و پرورش با دنیای واقعی و در نتیجه کارآمدی آن، برای تربیت نیروی انسانی موثر در فرایند توسعه، به طور فزاینده ایی رو به کاهش است. گسترش ارتباطات و فناوری ها که بسیاری از جنبه های زندگی را از خود متاثر کرده است، دنیایی متفاوت از دیروز ساخته که […]
ادامه مطلب