تكنولوژی آموزشی چیست؟

تكنولوژی آموزشی چیست؟
خبرها و رویدادها

تكنولوژی آموزشی چیست؟

مفهوم تکنولوژی در واژه‌شناسی آموزش و پرورش در تعریف عبارت تکنولوژی/Technology آمده است: ترکیبی از دانش، تجهیزات، روش‌ها، فنون و مهارت‌های ویژه نیروی انسانی که برای تبدیل منابع و ورودی‌ها به خروجی‌ها، استفاده می...