تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه ای2

تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه ای2
خبرها و رویدادها

تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه ای۲

فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده­سازی، حمایت یا مدیریت سیستم­های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه به ویژه برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری. هرگونه ابزار اخت...