91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

دوران ابتدایی و راهنمایی یا متوسطه اول

  • صفحه اصلی
  • برچسب: دوران ابتدایی و راهنمایی یا متوسطه اول

فناوری آموزشی چیست؟

فناوری آموزشی عبارت است از “مطالعه تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد با ایجاد، استفاده و مدیریت فرآیندها و منابعی از جنس تکنولوژی های مناسب” تعریف فناوری آموزشی انجمن ارتباطات و فناوری های آموزشی فناوری آموزشی را به عنوان ” مطالعه تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد با ایجاد، استفاده و مدیریت فرآیندها و منابعی از جنس تکنولوژی […]
ادامه مطلب