راهی برای کاهش مشکلات شما در مدرسه

Illustration of business target icon
خبرها و رویدادها

نابو

نابو سامانه هوشمند مدیریت مدرسه تحولات علمی در سال های اخیر به خصوص در زمینه فناوری اطلاعات لزوم تجدید نظر در امر شیوه های سنتی آموزش را صد چندان نموده است تا بتوان از این طریق همگام با تحولات علمی و اطلاعات هز...