سیستم مدیریت آموزش

فناوری آموزشی چیست؟
خبرها و رویدادها

فناوری آموزشی چیست؟

فناوری آموزشی عبارت است از “مطالعه تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد با ایجاد، استفاده و مدیریت فرآیندها و منابعی از جنس تکنولوژی های مناسب” تعریف فناوری آموزشی انجمن ارتباطات و فناوری های آموزشی فناوری ...

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟