91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

صاحبان کسب وکار

مسئولیت پذیری در کار

نبود مسوولیت پذیری در محیط کار یکی از بزرگ ترین مشکلات بیشتر مدیران و صاحبان کسب وکار است. عدم مسوولیت پذیری برای کسب وکار هزینه دارد. اگر بخواهیم روراست باشیم، باید اعتراف کرد که نحوه کار کردن در بسیاری از سازمان ها درست نیست. ما به تفکر مستقل همراه با تحول اساسی در روش کار […]
ادامه مطلب