91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای اولیاء

  • صفحه اصلی
  • برچسب: مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای اولیاء

سامانه نابو

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای اولیاء در زندگی پر مشغله ی امروزی، که اغلب والدین هر دو سر کار می روند یا در فاصله دوری از مدرسه یا موسسه آموزشی زندگی می کنند، این که بتوانند به طور شخصی و حضوری از مدرسه بازدید کنند و جویای وضعیت درسی و انضباطی فرزند خود شوند […]
ادامه مطلب