چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب 1

چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب2
خبرها و رویدادها

چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب ۲

قرار دادن پارکینگ دوچرخه وجود یک پارکینگ دوچرخه، هرقدرساده، باعث می شود شما و اهالی برای جابه جایی های کم مسافت از دوچرخه استفاده کنید. این عمل علاوه بر این که سلامتی شما را بهبود می بخشد، باعث می شود ماشین های...

چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب ۱
خبرها و رویدادها

چند راه ساده برای تبدیل محیط زندگیتان به یک محله خوب ۱

چگونه یک محله خوب و مناسب داشته باشیم ؟ طراحی اجزای خیابان شما می توانید به جای از بین بردن اجزایی از خیابان مانند جدول، باغچه ها، سطل آَشغال و … که کهنه شده اند آنها را رنگ آمیزی و خیابان محل زندگیتان را زیبا ...