91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

کاربردهای سامانه حمل و نقل هوشمند

  • صفحه اصلی
  • برچسب: کاربردهای سامانه حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند چیست و چه کاربردی دارد؟

کاربردهای سامانه حمل و نقل هوشمند با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تمایل بیشتر مردم به استفاده از خودروهای شخصی، وجود یک سامانه حمل و نقل هوشمند در سییستم حمل و نقل شهری را الزامی کرده است. جابجایی و سهولت یکی از مهمترین دغدغه هایی است که مدیران شهرها را درگیر خود کرده است. با […]
ادامه مطلب