10 عادت در برنامه روزانه مدیران موفق

پرتو نو اندیشان آران
خبرها و رویدادها

۱۰ عادت در برنامه روزانه مدیران موفق

۱۰ عادت در برنامه روزانه مدیران موفق ۱. بیش‌تراز آن‌چه که از شما انتظار می‌رود انجام دهید این باید در تمام بخش‌های زندگی شما اعمال شود، وقتی که همیشه بیشتر از آن‌چه که از شما انتظار می‌رود را انجام دهید، یک نا...