91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

جزئیات وبلاگ

تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ

از دوران های گذشته همواره عامل های بسیاری موجب تغییر فرهنگ انسان شده اند عواملی چون حمله ی بیگانگان ، بر سر کار آمدن دولت یا پادشاهی جدید، تحمیل یک فرهنگ بر یک اجتماع ، ظهور پدیده ای نو در جامعه و …. عاملی که امروز بیشترین تأثیر را بر فرهنگ جامعه دارد تکنولوژی است. برای درک بهتر تأثیر آن بیاید اول تعریف از فرهنگ و تکنولوژی داشته باشیم.

فرهنگ چیست ؟

فرهنگ مجموعه ای از اداب و سنن آئین و اعتقادات و باورهای یک قوم اجتماع و در مقیاس بزرگ از این ها یک کشور است. با این تعریف چگونگی زندگی ، نوع پوششی که انتخاب می کنیم ،سلیقه هایی که در انتخاب کالا داریم ، احساساتی که در شرایط خاص از خودشان می دهیم و نوع نگرش ما نسبت به جهان همگی می تواند بیانگر فرهنگ باشد. فرهنگ تعریف کننده دست ، تعریف کننده ی وجودما ، تعریف کردن آن تعریفی است از خود ما . فرهنگ همواره به عنوان اصلی ترین ومهمترین موضوع مورد احترام جوامع بوده است وبه دلیل اهمیت آن همواره دستخوش تغییرات وهجوم بیگانه ها بوده است. حتی درگذشته نیز پادشاهان وفرمانروایان به فرهنگ های دیگرهجوم می بردند وفرهنگ خود را اشاعه می دادند تا مبادا فرهنگ آنان دستخوش هجوم دیگر فرهنگ ها قرار نگیرد و این یک نوع اقدام پیشگیرانه بود.ولی این تغییرات همواره بد نیست ؛گاه تغییرات، بعضی از آداب و رسوم را که ازگذشته در میان فرهنگ یک اجتماع رایج بوده از میان می برد وجایگزینی بهتر برای آن قرار می دهد مانند برخی از اعتقادات که ایرانیان قبل ازاسلام داشتند و با آمدن اسلام این باورها به کلی عوض شد.

تکنولوژی چیست ؟

تکنولوژی یا فناوری را می توان هر نوع موجودیتی که حاصل رشد و توسعه ی دانش و علم بشری در تمامی زمینه ها است نامید. بکار بردن تکنولوژی صرفاً برای بهتر شدن در هر زمینه ای است البته با توجه به شرایط خاص آن که می تواند شامل، به صرفه بودن تکنولوژی از لحاظ هزینه ، زمان و نوع محصول یا نتیجه ی نهایی آن می باشد.

تکنولوژی را از دیدگاه های مختلف می توان بررسی کرد !

ازدید یک مدیر ؛ تکنولوژی روش یا شیوه ای نوین برای مدیریت بهتر سازمان، شرکت یا هر مکان دیگر است که نتیجه ی آن ارزش گذاری بر دارایی شرکت یا سازمان، بهبود شرایط حاکم، ارائه ی خدمات و محصول نهایی مرغوب تر با صرف هزینه ای کمتر است .البته می توان گفت: خود تکنولوژی می تواند یک دارای مهم از دید یک مدیر بازرگانی به حساب آید .

از دیدگاه اهل علم تکنولوژی محصول هایی تحقیقاتی و پژوهشی هایی است که عملاً منجر به تولید محصول جدید یا بهتر  می شود.

از دید یک مهندس تکنولوژی ابزاری است که برای ساختن محصولات بهتر با احتساب هزینه های کمتری که امکان فروش در بازار را داشته باشد .

از دید کسانی که از تکنولوژی استفاده می کنند تکنولوژی ماهیتی بسیار جالب دارد که همواره به شکل های خاص ظاهر می شود و امکان زندگی ، راحت و بهتر را فراهم می گند .

در کل با جمع این دیدگاهها تصوری جامع تری از تکنولوژی را پیدا می کنیم.

فرهنگ جوامع بشری به دو صورتند : فرهنگی های پویا و فرهنگی هایی که حالت جامد و ایستا دارند .فرهنگ های ایستا در مقابل تغییرات و تبادلات فرهنگی از خود مقاومت نشان می دهند یا بسیار کم دچار تغییر می شوند.فرهنگ های پویا این فرهنگ ها به اصطلاح امروزی به علت به روز بودن یا از جنس زمان بودن و با توجه به امکانات و تکنولوژی های امروزی خود بخود گسترش پیدا می کند و هیچ مانعی نمی تواند جلوی گسترش آنها را بگیرد . امروزه با توجه به رشد و توسعه علم و دانش بشری وگسترش بسیار آن همواره شاهد دستاوردها و تکنولوژی های حاصل از آن هستیم که نتیجه ی آن فرهنگ ها در میان مردم از حالت ایستایی وانجماد خارج شده و دچار تغییرات بسیاری می شوند.بنابراین فرهنگ های پویا کم کم جای فرهنگ های ایستا را خواهند گرفت و پیوسته در حال بروز شدن می شوند. رشد و توسعه ی دانش بشری باعث به وجود آمدن محصولات و روشهای نوینی در جهان می گردد که نتیجه ی یک تکنولوژی جدید است که نیازی جدید در مابه وجود می آورد یا اینکه نحوه ی زندگی ما را با توجه به نیاز و محصولات قبلی دچار تغییر می کند و شاید عادتی جدید در ما بوجود آورد،در نتیجه بر نحوه ی ما و نوع نگرشی که ما از نیازی که در خود داریم تاثیر گذاشته وآن را دچار تحول می کند.

علاوه بر این ، رشد علم و دانش باعث به وجود آمدن مفهومی جدید بنام دهکده ی جهانی و در کنار آن به وجودآمدن تکنولوژی ارتباطات شده است.میزان تبادلات فرهنگی ، تغییرات و پویایی یک فرهنگ بر اثر رابطه ای که در اثر استفاده ای که از فن آوری های ارتباطات جهانی می کند بیشتر می شود و تاثیرپذیری فرهنگ ها از همدیگر افزایش می یابد . در نتیجه ممکن است آداب ورسومی را در میان یک اجتماع  از بین ببرد و یا اینکه جایگزینی جدید برای آن فراهم کند که این خود می تواند بر سطوح دیگر جامعه تاثیرگذار باشد.

لازم به ذکر است که امروزه تهاجم فرهنگی می تواند بیشترین تاثیر را برفرهنگ یک جامعه داشته باشد و مهمترین خدمتی که در این راستا به یک تهاجم فرهنکی می شود از ناحیه تکنولوژی وفن آوری است که مهمترین آن تکنولوژی ارتباطات بالاخذ ماهواره و اینترنت است.

نحوه ی بکارگیری یک تکنولوژی بر تاثیر آن برفرهنگ جامعه موثر است .ممکن نحوه ی بکارگیری یک تکنولوژی در سطح یک جامعه غلط باشد و در نتیجه موجب به وجود آمدن تاثیرات وعادتهای اشتباه ونادرستی شود.این خود یک نوع فرهنگ استفاده از تکنولوژی را در یک جامعه به وجود می آوردکه رابطه ای متقابل با فرهنگ جامعه دارد.

رقابت میان تکنولوژی های موجود در سطح جامعه نیز تاثیرگذار است چه بسا تبلیغاتی که از ناحیه ی آنان در سطح جامعه صورت  می گیرد.طرز تفکر ونگرش ما را در استفاده از تکنولوژی های دیگرتحت الشعاع قرار داده ودر کل موجب تغییر جهت دیدگاه ما ویابه وجود آمدن یک نوع موضع گیری در ما نسبت به دیگر تکنولوژی ها می شود.که این موضع گیری به میزان تناسب فرهنگ ما وتکنولوژی موجود بستگی دارد.

درکل تاثیرات تکنولوژی برفرهنگ یک جامعه متواند مثبت ومنفی باشد.می توان با فرهنگ سازی درست از هر طریقی مانند رسانه ها،نشریات و … کمتر شودیا این برود در صورتی که قبل از ورود یک تکنولوژی به یک جامعه ،فرهنگ استفاده از آن به مردم آموزش داده شود و به اصطلاح «فرهنگ سازی قبل از استفاده»شود در این صورت اثرات منفی به حداقل رسیده و بستر مناسب برای رشد هر چه بیشتر تکنولوژی در جامعه به طور صحیح فراهم می شود.

ایجاد کامنت