91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

جزئیات وبلاگ

روز پدر مبارک

نمک بر زخم من شیرین‌تر از خواب سحر گردد
جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد
روز پدر مبارک

ایجاد کامنت