اعضای تیم رو تحت نظر داشته باشین

چطور یک رهبر و مدیر قاطع باشیم؟
خبرها و رویدادها

چطور یک رهبر و مدیر قاطع باشیم؟

منفعل: افرادی که از تعارضات و تضاد‌ها اجتناب میکنن، ازشون استفاده می‌شه و اغلب به خاطر مسائل پیش اومده عذرخواهی می‌کنن. پرخاشگر: بسیاری از افراد کسانی رو که رفتار تهاجمی دارن رو افرادی همیشه حق به جانب و سریع ا...