91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

مخاطب خود را بشناسید

مهم‌ترین مهارت‌‌‌ های ارتباطی که برای موفقیت شغلی نیاز دارید2

قضاوت صحیح قضاوت صحیح یکی از مهارت های ارتباطی است. برای کسب این مهارت باید به دقت اطرافیان و جهان پیرامون خود را ببینیم و بشنویم. قضاوت صحیح در انتخاب دوست مناسب به ما کمک می‌کند و واکنش‌ها و تصمیمات ما به آن وابسته است. مهارت مذاکره وقتی به شناخت کافی از مخاطب خود دست […]
ادامه مطلب